Інноваційний метод зниження корозії м‘якої сталі у воді активованим вугіллям з ocimum tenuiflorum

Authors: 

Nasarullah Zulfareen, Kulanthi Kannan and Thiruvengadam Venugopal

Department of Chemistry, Government College of Engineering, Salem-636011, India fareensha@gmail.com

Показано, що активоване вугілля, яке отримують з кори туласі (Ocimum Tenuiflorum), зменшує кількість розчиненого кисню, присутнього в дистильованої води, і, як наслідок, швидкість корозії. Досліджено вплив розчиненого кисню, температури і рН на швидкість корозії м‘якої сталі. За допомогою вагового, електрохімічного та імпедансного методів визначено інгібуючий ефект активованого вугілля. Показано, що ефективність інгібітування зростає з підвищенням температури, рН і маси активованого вугілля. Адсорбцію активованого вугілля описано ізотермою адсорбції Ленгмюра. Морфологія поверхні активованого вугілля визначена за допомогою Фур‘є-спектроскопії та скануючої електронної мікроскопії.

[1] Xu B., Yang W., Liu Y. et al.: Corr. Sci., 2014, 78, 260. 
[2] Yadav M., Behera D., Kumar S. and Sinha R.: Ind. Eng. Chem. Res., 2013, 52, 6318.
[3] Nwankwol M., Nwobasi P., Offor P. and Idenyi N.:  J. Min.& Mat. Charact. Eng., 2013, 1, 367.
[4] Kumpawat N., Chaturvedi A. and Upadhaya R..: Sci. Res., 2012, 2, 68.
[5] Soundarrajan C., Sankari A., Dhandapani P. et al.: Bioprocess Biosyst. Eng., 2012, 35, 827. 
[6] Sharma A., Nair R., Sharma A. and Choudhury G.: Int. J. Adv. Sci. Techn. Res., 2012, 6, 2249. 
[7] Brightson Y., Sayee R. and Jeyasundari J.: IOSRJAC, 2012, 1, 01.
[8] Singh A.: Ind. Eng. Chem. Res., 2012, 51, 3215.
[9] Nasser J. and Sathiq M.: Int. J. Eng. Sci. Techn., 2010, 11, 6417.
[10] Sharma S., Mudhoo A., Jain G. and Sharma J.: Rasayan J. Chem., 2009, 2, 332. 
[11] Tao Z., Zhang S., Li W. and Hou B.: Corr. Sci., 2009, 51, 2588.
[12] Matsis V. and Grigoropoulou H.: Chem. Eng. Sci., 2008, 63, 609. 
[13] Quraishia M., Ahamada I., Singha A. and Shuklaa S.: Mater. Chem. Phys., 2008, 112, 1035.
[14] Yang J., Peng J., Shen Z. et al.: Carbon, 2006, 44, 19.
[15] Steinke M. and Kandlika S.: Int. J. Heat Mass Transfer, 2004, 47, 1925.