розчинність

Kінетика розчинення наночастинок Fe3O4 у кислому середовищі

Вивчена розчинність дослідних зразків наночастинок Fe3О4 у кислому середовищі (рН = 1,8–5,0 3,0 год.). Наведені кінетичні криві та результати розчинності Fe3О4 спектрофотометричним, гравіметричним та атомно-абсорбційним методами. Встановлено зростання розчинності Fe3О4 зі збільшенням кислотності середовища і часом перебування в ньому. Електронно-мікроскопічними, рентгеноструктурними та ЯМР-дослідженнями встановлено вплив кислого середовища на фізико-хімічний стан поверхні дослідних зразків частинок Fe3О4.

Розчинність ібупрофену в звичайних розчинниках і надкритичному СО2: оцінка ідеальних та неідеальних моделей

Показана можливість розчинення рацемічного (R/S)(±)-ібупрофена у чистих звичайних розчинниках (н-гептані, толуені, бензені та етанолі) і надкритичному діоксиді карбону. Проведено порівняння одержаних результатів із експериментальними даними. Результати ідеальної розчинності показали значне відхилення від експериментальних точок. Показано, що основною проблемою моделювання такої системи є неідеальність рідкої фази. Для вирішення проблеми запропоновано використовувати UNIQUAC, UNIFAC, NRTL, Wilson і теорію регулярних розчинів.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАТРІЮ ТІОЦІАНАТУ З МІНЕРАЛЬНИМИ КИСЛОТАМИ ТА ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОТРИМАНИХ ПРОДУКТІВ

Встановлено, що внаслідок взаємодії натрію тіоціанату, який є домішкою у натрію тіосульфаті, з мінеральними кислотами ( нітратною, сульфатною, хлоридною) утворюються малорозчинні осади. Вони зумовлюють надмірну зольність полімерної сірки, яку одержують кислотним розкладом натрію тіосульфату. В середовищі нітратної кислоти утворюються високомолекулярні аморфні продукти, які ідентифіковано як біс ( триазин-4,6-дитіол-іл-2)полісульфід). Під дією сульфатної та хлоридної кислот утворюються низькомолекулярні продукти з високим ступенем кристалічності, добре розчинні в органічних середовищах.

Дослідження впливу термічного оброблення на структуру та розчинність хітозанових плівок

Oдержані хітозанові плівки в сольовій формі та у формі поліоснови. Плівки були виготовлені сухим способом формування. Вперше для виготовлення плівок використовували хітозан з відходів міцеліальної біомаси гриба Aspergillus Niger. Досліджено вплив термічного оброблення на структуру та розчинність плівок. Доведено, що при термообробленні хітозанових плівок відбувається реакція амідування, яка, в свою чергу, сприяє упорядкуванню структури та зменшенню розчинності плівок.

Chemical Oxidative Synthesis and Characteristion of Organica acid Doped Soluble Conducting Poly(o-anisidine)

Synthesis of poly(o-anisidine) with and without acrylic acid doping is carried out by chemical oxidative polymerization method. This is a new polymerization method for the direct synthesis of the emeraldine salt of poly(o-anisidine), i.e. it is directly soluble in known organic solvent such as m-cresol, N-methyl pyrrolidone (NMP), DMSO, DMF, etc. without the need for a conversion of salt phase to base form.

Synthesis and characterization studies of organically soluble acrylic acid doped polydiphenylamine

Polydiphenylamine (PDPA) doped with acrylic acid was synthesized by oxidative chemical polymerization. This is a new chemical polymerization method developed for the direct synthesis of emeraldine salt form of polydiphenylamine which exhibits remarkably improved solubility in a common organic solvent. These polymers have been characterized by the physical techniques such as UV-visible, FTIR, XRD and conductivity measurement. The results are discussed with reference to the H2SO4 doped polydiphenylamine.

Organic Synthesis and Characterization of Electrically Conducting Poly(o-Toluidine) Doped with Organic Acid

Poly(o-toluidine) doped with acrylic acid and without it was synthesized by using chemical oxidative polymerization technique. With the help of this method the polymer, poly(o-toluidine) was synthesized in the form of emeraldine salt. The oxidizing agent used for this method is the ammonium persulphate .The polymer products were characterized by UV-Visible and FTIR spectroscopy. The polymer, poly(o-toluidine) doped with acrylic acid was highly soluble in common organic solvents like m-cresol, NMP, DMF etc.

Investigation of Reagents with Different Chemical Compositions for Protection of Oil Primary Refining Equipment

The article deals with the investigation results of nitrogen-containing compounds solubility in non-polar and polar solvents, as well as low-temperature properties of formed solutions and their anticorrosive properties as corrosion inhibitors in the hydrocarbon-water two-phase system.

Synthesis and Characterization of Organically Soluble and Electrically Conducting Acids Doped Polyaniline

Emeraldin salt of polyaniline was synthesized by chemical oxidative polymerization method; this salt is soluble in common organic solvents. The obtained results are discussed with reference to lactic acid doped polyaniline. It has been observed that acrylic acid doped polyaniline is comparatively more soluble than polyaniline doped with lactic acid in common organic solvent such as m-cresol, NMP (N-methyl pyrrolidinone), DMSO, DMF, etc. The acrylic acid doped polymer prepared using lactic acid is comparatively more soluble in m-cresol and NMP than the polyaniline without acrylic acid.

Дослідження розчинності поверхнево-активних речовин у воді за допомогою волоконно-оптичного спектрофотометру

Показано, що емульгатори на основі олій є значним потенціалом у нафтовій промисловості. Застосування нейоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР) при видобутку нафти набуває все більшого значення як додатку біодегредабельного типу. Розроблено прості та швидкі методи вимірювання, які можуть бути використані в промисловій практиці і придатні для контролю розчинності у воді ПАР, отриманих для вищевказаного процесу. Контроль здійснюється за допомогою волоконно-оптичного спектрофотометра AvaSpec.