розломна тектоніка

Анізотропні трансформації регіональних гравімагнітних полів південного сходу Українських Карпат

Метою досліджень є аналіз властивостей та геологічної інформативності низки анізотропних трансформацій гравітаційних і магнітних полів, у яких використано процедури осереднення, у тому числі способу Андреєва-Клушина. Анізотропні перетворення потенціальних полів створені для виявлення та простеження витягнутих у певному напрямку аномалій або їхніх ланцюжків, які спричинені глибинними лінійними дислокаціями у геологічному розрізі. Вивчення властивостей анізотропних трансформацій ґрунтується на аналізі їхніх глибинних характеристик та теоретичних і практичних експериментах.

Аномальне магнітне поле та його зв’язок з глибинною будовою і тектонікою Українських Карпат

Розглянуто особливості аномального магнітного поля Українських Карпат. Встановлено, що за характером магнітних аномалій його можна розділити на чотири зони, які в напрямі з південного заходу на північний схід у загальних рисах збігаються з основними тектонічними елементами регіону: Закарпатським прогином, Складчастими Карпатами, Передкарпатським прогином, південно-західним схилом Східно-Європейської платформи. Зроблено висновок, що особливості геологічної будови і тектоніки Карпат знаходять своє відображення в аномальному магнітному полі регіону.