руслові процеси

Використання зображень, отриманих з БПЛА, для побудови ЦМР прируслових територій зі складними гідроморфологічними характеристиками

Метою роботи є дослідження точності побудови ЦМР прируслових територій із використанням матеріалів БПЛА. Одним із важливих питань гідрологічного моделювання затоплень є високоточне створення ЦМР. За складного типу рельєфу, який пов’язаний із меандруванням русла річки, запропоновано для створення ЦМР використовувати знімання з БПЛА.

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF THE CHANNEL FLOW OF THE RIVERS OF PRYKARPATTIA

Channel processes are the most dynamic exogenous geomorphological processes. This scientific field of research has many complex scientific problems and has long been developed in Ukraine and around the world in various fields of science, namely geomorphology, hydrology and technical sciences. The channel process is in constant and close connection with the geological, geomorphological, climatic and soil conditions of the territory.

Дослідження горизонтальних зміщень частини річки Дністер з використанням даних ДЗЗ та ГІС-технології

Мета. Метою роботи є опрацювання методики дослідження горизонтальних зміщень русла річки Дністер від м. Галич до м. Заліщики за різночасовими топографічними картами, спеціальними картами та космічними знімками. Такий комплексний підхід до використання різних матеріалів для отримання вхідної інформації про русло річки з опрацюванням в ArcGIS дає можливість проводити моніторинг зміщень русла, визначати величини зміщень за значний часовий період. Карти ґрунтів та четвертинних відкладів є підставою для встановлення суттєвих причин зміщень русла річки Дністер. Методика.