санітарно-захисна зона

Дослідження просторового розташування санітарно-захисних зон виробничих підприємств методами геоінформаційного моделювання

Актуальною є проблема застосування тематичного картографування територій виробничих об’єктів з метою отримання просторових даних про шкідливий вплив на навколишнє середовище. Одним з факторів, який мінімізує цей вплив, є дотримання санітарно-захисних зон. Території, відведені під санітарно-захисні зони, повинні відповідати актуальним даним про місцевість, змоделювати яку можна сучасними засобами ГІС-технологій з використанням даних дистанційного зондування Землі, що надасть можливість швидко та точно отримувати просторові характеристики об’єктів та проводити аналіз тематичної інформації.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE PAPER ENTERPRISE ON THE ENVIRONMENT

Pulp and paper enterprises are of great importance for sustainable economic and environmental development of certain regions and the economy of Ukraine. Man uses many natural resources during the lifetime, creating a burden on nature. As the world's population increases, this load increases, leading to a shortage of resources and deterioration in the environment. The main activity of Kokhavynska Paper Mill PJSC is the production of sanitary products for the domestic market and export.