Дослідження просторового розташування санітарно-захисних зон виробничих підприємств методами геоінформаційного моделювання

https://doi.org/10.23939/istcgcap2022.95.135
Надіслано: Березень 15, 2022
1
Національний університет «Львівська політехніка
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Департамент геоінформаційних систем,

Актуальною є проблема застосування тематичного картографування територій виробничих об’єктів з метою отримання просторових даних про шкідливий вплив на навколишнє середовище. Одним з факторів, який мінімізує цей вплив, є дотримання санітарно-захисних зон. Території, відведені під санітарно-захисні зони, повинні відповідати актуальним даним про місцевість, змоделювати яку можна сучасними засобами ГІС-технологій з використанням даних дистанційного зондування Землі, що надасть можливість швидко та точно отримувати просторові характеристики об’єктів та проводити аналіз тематичної інформації. Тому, метою роботи є отримання та аналіз просторових тематичних даних про санітарно-захисні зони виробничих підприємств на основі базових геопросторових даних. Методика. Для просторового аналізу санітарно-захисних зон застосовано методику моделювання просторових даних за картографічними матеріалами та даними ДЗЗ і аналіз побудованої моделі. Результати. Створено картографічну модель та проаналізовано дотримання санітарно-захисних зон виробничими підприємствами м. Славути та Хмельницької атомної електростанції. Наукова новизна. Запропонована технологія дозволила поєднати картографічні дані та дані ДЗЗ у єдине програмне середовище і на їх основі виконати моделювання та аналіз санітарно-захисних зон підприємств міста Славута. Практична значущість. Картографічна модель доповнена актуальними даними ДЗЗ. Аналіз побудованої моделі вказав на сучасний стан дотримання санітарно-захисних зон виробничими підприємствами. Апробовану технологічну схему можна застосувати для моделювання і аналізу санітарно-захисних зон підприємств, які шкідливо впливають на навколишнє середовище.

 1. Бурштинська, Х. І., Долинська І. В. Визначення розрізнення космічних знімальних систем. Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. С. 196-199.
 2. Державні будівельні норми України Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій". Київ, 2018 URL: http://kbu.org.ua/assets/app/documents/ (дата звернення 10.11.2019)
 3. Дець Т. І., Дмитрів О. П. Особливості впорядкування території 30-кілометрової зони спостережень атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС). 2011. http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/gka_75_2011_19.pdf
 4. Makarenko, N., & Budak, O. (2017). Waste management in Ukraine: Municipal solid waste landfills and their impact on rural areas. Annals of Agrarian Science, 15(1), 80-87. https://doi.org/10.1016/j.aasci.2017.02.009
 5. Ragaisis, V., Poskas, P., Simonis, V., & Adomaitis, J. E. (2011). Environmental safety aspects of the new solid radioactive waste management and storage facility at the Ignalina Nuclear Power Plant. Kerntechnik76(5), 315-323. https://doi.org/10.3139/124.110174
 6. Bissarinova, A., Mamyrova, A., Tussupova, B., Balgabayeva, L., & Mamyrbayev, O. (2016). Simulation modeling of the spread of harmful emissions into the atmosphere on the basis of geographic information system (GIS) of monitoring environmental condition of a megalopolis. Open Engineering6(1). https://doi.org/10.1515/eng-2016-0042
 7. Дробнич, В. Г., Поп, С. С., Пересоляк, Р. В., Цапулич, О. Т., Карпюк, В. М. ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області. 2013. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/739
 8. Дружинін М. А., Плешкановська, А. М. Методи оптимізації території санітарно-захисних зон на прикладі міста Вінниці. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, (39). 2015. С. 201-205.
 9. Зонування території міста Славута Хмельницької області. КО «Інститут Генерального плану м. Києва». Договір №323/ГП-12 від 24.09.2012р . Київ, 2013. https://slavuta-mvk.gov.ua/archives/11857
 10. Мусієнко О. В. Технологія проєктування санітарно-захисних зон з використанням ГІС. Містобудування та територіальне планування, (36), 2010. С. 284-290. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/MTP/MTP36.pdf
 11. Наказ «Про затвердження проектів землеустрою з організації та встановлення межі санітарно-захисної зони Хмельницької атомної електростанції». Наказ Хмельницької облдержадміністрації від 27.03.2013 №84/2013. https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=950
 12. План зонування території (зонінг) м. Нетішин Хмельницької області. ДП «Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст «Діпромісто» імені Ю. Білоконя. Договір №39/2295 від 02.03.2018 р. Нетішин. 2018.
 13. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. Наказ 173 від 19.06.96 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0379-96 (дата звернення 15.10.2019).
 14. Світличний, О. О., Плотницький С. В. Геоінформаційні технології в природокористуванні: проблема просторових даних. 2002. C.41-47.
 15. Харькова А. С., А. В. Чугай. «Оцінка небезпеки промислових підприємств Миколаївської області». Всеукраїнська науково-практична конференція «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції». Житомир: ЖДТУ, 2018. С. 14-15. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/4719/1/JDTU_Harkova_8_2018...
 16. Ghodeif K. O., Arnous M. O., Geriesh M. H. Define a protected buffer zone for Ismailia Canal, Egypt using geographic information systems. Arabian Journal of Geosciences, 6(1). 2013. P. 43-53. https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-011-0326-3
 17. Arvanitis L.G., Ramachandran B., Brackett D. P., Abd-El Rasol, H., & Du, X. Multiresource inventories incorporating GIS, GPS and database management systems: a conceptual model. Computers and electronics in agriculture, 28(2), 2000. Р.89-100. https://doi.org/10.1016/S0168-1699(00)00124-1
 18. Програма SAS.planet. http://www.sasgis.org/