САПР

Автоматизоване проектування друкованих плат у сапрта їх подальше виготовлення за допомогою CNC-machine

В статті представлено методи та засоби 3D проектування друкованих плат в CAx. Автоматизоване розміщення елементів на платі реалізовано засобами API Solidworks за допомогою Visual Studio C#. API-додаток працює за алгоритмом, що дозволяє забезпечувати 3D компоновку друкованих плат. Кожен компонент бібліотеки містить умовно-графічне позначення елемента.

Implementation of Fpga-based Pseudo-random Words Generator

A hardware implementation of pseudo-random bit generator based on FPGA chips, which use the principle of reconfigurability that allows the modernization of their algorithms and on-line replacement of the internal structure (reconfiguration) in the process of functioning have been considered in the paper. Available DSP blocks embedded into the structure of FPGA chips allow efficient hardware implementation of the pseudorandom bit generator through the implementation of the basic operations of multiplication with accumulation on the gate level.

РОЗРОБЛЕННЯ БАЗОВИХ МОДЕЛЕЙ ЄМНІСНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ МОВОЮ VHDL-AMS ДЛЯ СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІВНЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Розроблено базові моделі ємнісних МЕМС акселерометрів з використанням мови VHDL-AMS для схемотехнічного рівня автоматизованого проектування. Базові моделі розроблені для двох базових типів ємнісних акселерометрів: пластинчастої та гребінчастої інтегральних конструкцій. Розроблені моделі дають змогу визначати параметри вихідної напруги електричних ємнісних акселерометрів залежно від вхідних механічних та конструктивних параметрів та можуть бути використані для автоматизованого проектування МЕМС на схемотехнічному рівні.

Моделювання досвіду користувача програмного забезпечення САПР накопиченням діалогової інформаційної діяльності

Представлені підходи до збору та накопичення параметрів інформаційної діяльності з користувацькими інтерфейсами програмного забезпечення САПР (на прикладі САПР мікроелектромеханічних систем (МЕМС) з метою подальшої систематизації та проектної оцінки для удосконалення якості програмних користувацьких інтерфейсів.

Інтеграція знань у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі

Наведено інкрементаційний метод для побудови динамічного опису виробу та процесів його виготовлення у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі для інтеграції знань, поданих у вигляді продукційних правил і фреймів. Запропоновано методику вирішення конфліктів у моделях, побудованих із використанням високорівневих мереж Петрі.

Розроблення чотирирівневої моделі онтології автоматизації синтезу МЕМС

Запропоновано 4-рівневу модель побудови онтологій для автоматизованого проектування мікроелектромеханічних систем та описано особливості кожного рівня.

Класифікація інтерактивних взаємодій користувача з програмним забезпеченням

Наведено версію систематизаційної класифікації інтерактивних користувацьких взаємодій з програмним забезпеченням у вигляді ієрархічної структури для покращення вибору типів при впровадженні і розвитку автоматизованого проектування користувацьких інтерфейсів (КІ).

Програмний комплекс для техніко-економічного порівняння кранових електроприводів

Розроблено програмний комплекс для техніко-економічного порівняння кранових електроприводів з урахуванням співвідношення статичних і динамічних режимів, навантаження і моментів інерції, відносного часу роботи зі зниженою швидкістю. Це надає змогу прийняти зважене рішення щодо вибору або реконструкції електропривода.