сечовино-формальдегідні олігомери

Ініціюючі та структуруючі властивості сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Вивчені ініціюючі властивості пероксидних сечовино-формальдегідних олігомерів. Для порівняння вивчено ініціюючу активність у процесі полімеризації стирену пероксидним олігомером на основі епоксидного олігомеру Epidian-5 та трет.-бутилгідропероксиду. Структуруючі властивості сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами вивчено на прикладі ненасичених олігоестерів. Хімізм процесу утворення продуктів просторово-зшитої будови досліджено з використанням ІЧ-спектроскопії.

Синтез та будова сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Розглянута можливість синтезу в присутності трет.-бутилпероксиметанолу (ТБПМ) або трет.-бутилгідропероксиду (ТБГП) сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами (СФОП). Як каталізатор реакції використаний оксид цинку. Вивчений вплив співвідношення вихідних компонентів, температури реакції та тривалості процесу на характеристику та вихід отримуваних олігомерів. Запропоновані методики одержання СФОП з використанням як компонента суміші ТБПМ і ТБГП. Будова синтезованих СФОП підтверджена ІЧ- і ПМР-спектроскопічними дослідженнями.