сегментація

Метод підвищення ефективності алгоритму DyXy шляхом сегментації мережі на зони завантаженості

Запропоновано метод підвищення ефективності алгоритму DyXY шляхом сегментації мережі на основі статистичних даних та відносної пропускної характеристики елементів. За цим методом, за наявності кількох вільних альтернативних маршрутів пакет відправляється до сегмента, в якого вища пропускна характеристика. Так зменшується ризик простою пакета через зайнятість транзитного отримувача.

Ринок настільних ігор України: сучасний стан та перспективи розвитку

У статті проведено огляд ринку настільних ігор, який заслужив особливої уваги в час пандемії Covid-19, та його вплив на діяльність виробників і збутових організацій, які функціонували на цьому ринку. Визначено основних гравців на світовому та українському ринках. Описано варіанти співпраці між виробниками та ідейними власниками. Опитано споживачів щодо популярності торгових марок виробників настільних ігор. Прокласифіковано всі види настільних ігор та просегментовано споживачів одного з найбільших магазинів на ринку настільних ігор Львова.

Software System for End-Products Accounting in Bakery Production Lines Based on Distributed Video Streams Analysis

Among the main requirements of modern surveillance systems are stability in the face of negative influences and intellectualization. The purpose of intellectualization is that the surveillance system should perform not only the main functions such as monitoring and stream recording but also have to provide effective stream processing. The requirement for this processing is that the system operation has to be automated, and the operator's influence should be minimal. Modern intelligent surveillance systems require the development of grouping methods.

Дослідження методів класифікації текстур РЕМ-зображень мікроповерхонь об'єктів та їх сегментація

Мета. Метою даної роботи було розроблення і дослідження методів класифікації текстур РЕМ-зображень мікроповерхонь об'єктів на основі  статистичних та спектральних  характеристик текстурних фрагментів, а також порівняльного аналізу методів сегментації РЕМ-зображень. Методи. Визначення характеристик текстури РEM-зображень ґрунтувалось на статистичних моментах, розрахованих за гістограмою яскравості. Спектральні міри текстури обчислювались за спектром Фур’є.

Застосування методів математичної морфології під час дослідження ерозійних процесів за матеріалами аерофотозйомки

Мета. Встановлення планового розподілу ерозійних “плям” на сільськогосподарських землях на основі опрацювання бінарних зображень матеріалів аерофотознімання із застосуванням методів морфолого-планіметричного аналізу. Методика. Запропонована методика основується на застосуванні нелінійних операторів, які математично описуються теоретико-множинним формалізмом.

Strategic Segmentation of Customers in the Market of Primary Real Estate

The authors emphasize the special significance of customer service on the primary market of residential real estate. There is carried out segmentation of the primary real estate market with the account of such a criterion as a residential housing class. There are singled out the following segments of this market: premium-segment, business-segment, comfort- segment, and economy-segment. The features of each market segment are described.