сертифікація

Оцінка кваліфікації лікарів як інструмент управління якістю медичної допомоги в Україні

Проаналізовано механізм атестації лікарів. Здійснено порівняльну характеристику законодавчої бази, яка регламентує атестацію лікарів. Виявлено, що атестація, яка за своєю суттю мала б бути оцінкою теоретичних знань та практичних навиків лікаря, на практиці є лише поданням документів, що підтверджують отримані бали безперервного професійного розвитку.

Особливості експорту сертифікованої молочної продукції в країнах Європейського Союзу в умовах російської агресії в Україні

Стаття присвячена проблемі особливостей експорту сертифікованої молочної продукції в країни Європейського Союзу (ЄС) в умовах повномасштабного вторгнення росії на територію України. Проаналізовано натуральні та вартісні показники експорту Україною сертифікованої молочної продукції до країн світу та до ЄС за 2016–2021 рр. Ідентифіковано основні сьогоденні проблеми експорту молочної продукції та запропоновано основні вектори формування структури експорту молочної продукції українських виробників в країни ЄС.

Особливості реформування системи технічного регулювання в Україні

Викладено результати дослідження системи технічного регулювання в Україні та окреслено найважливіші напрями її реформування. З огляду на перспективи зростання експорту української продукції на ринки ЄС охарактеризовано особливості гармонізації українських стандартів відповідно до європейських норм. Розглянуто основні складові системи технічного регулювання, зокрема: метрологію, стандартизацію та оцінку відповідності. Наведено переваги та можливості для України у результаті впровадження так званого “промислового безвізу” із Європейським Союзом.

The issue of environmental certification as a function of state government

The article is devoted to the complex research problems of environmental certification. By the analysis of scientific literature and legal dictionary the concept and characteristics of environmental certification have been defined. The concept of environmental certification to consolidate on the legislative level has been proposed, through the enactment of law about environmental certification.

Adaptation of iucn classification schemes for environmental safety passports of species

This study aimed to improve the ways of risk assessment for environmental safety. The implementation of “Environmental safety passports of species” is of practical importance for effective risk assessment of individual species impact to the environment, humans and other living organisms. The classification schemes of International Union for Conservation of Nature for evaluating habitats, threats & stresses, use and trade, livelihoods of species were analyzed and adapted to the requirements of environmental safety.