сейсмопрогностичні дослідження

Апаратурне забезпечення і деякі результати деформографічних та нахиломірних спостережень на РГС "Берегове" в Українскому Закарпатті

В роботі коротко описано апаратурне забезпечення деформогорафічних та нахиломірних моніторингових сейсмопрогностичних спостережень на РГС "Берегове" в Українскому Закарпатті. Представлені кварцовий деформограф з компьютеризованою системою вимірювання мікропереміщень з безконтактним ємнісним датчиком (розробка львівських спеціалістів НАН України) та нахиломір – вертикальний статичний маятник с оптико-електронною системою вимірювання мікропереміщень (розробка чеських спеціалістів). Представлені та обговорюються деякі результати спостережень цими приладами.