Апаратурне забезпечення і деякі результати деформографічних та нахиломірних спостережень на РГС "Берегове" в Українскому Закарпатті

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Інститут гірничої та структурної механіки АН Чеської Республіки
3
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НAH України

В роботі коротко описано апаратурне забезпечення деформогорафічних та нахиломірних моніторингових сейсмопрогностичних спостережень на РГС "Берегове" в Українскому Закарпатті. Представлені кварцовий деформограф з компьютеризованою системою вимірювання мікропереміщень з безконтактним ємнісним датчиком (розробка львівських спеціалістів НАН України) та нахиломір – вертикальний статичний маятник с оптико-електронною системою вимірювання мікропереміщень (розробка чеських спеціалістів). Представлені та обговорюються деякі результати спостережень цими приладами.

  1. Вербицкий Т.З., Назаревич А.В. Деформографи­ческие и геоакустические исследования в За­карпатье. – В кн.: Исследования современной геодинамики Украинских Карпат / Под ред. В.И. Старостенка. – Киев: Наук. думка. – 2005. – С. 113-131 (на укр. языке).
  2. Мыцык Б.Г., Назаревич А.В., Баштевич М.В., На­заревич Р.А. Бесконтактные емкостные изме­рители микроперемещений в деформографи­ческих геофизических исследованиях // Infor­mation Extraction and Process. – 2011 (в печати) (на укр. языке).
  3. Назаревич А.В. Деформографический метод в ис­следованиях сейсмотектонических процессов в очаговых зонах землетрясений Закарпатья // Геодинамика. – 2011. – 1 (10). – С. 135-147 (на укр. языке).
  4. Назаревич А.В., Мыцык Б.Г., Баштевич М.В., На­заревич Р.В. Деформографические исследова­ния сейсмотектонических процессов в Украин­ском Закарпатье (геоинформационные аспек­ты). IX International Conference "Geoinformatics – Theory and Applied Aspekts". 11-14 May 2010, Kyiv, Ukraine (CD) (на укр. языке).
  5. Назаревич Р., Мархивка В., Струк Є., Назаре­вич А. Конвертация и препроцессинг данных деформографического мониторинга // Вестник НУ "ЛП" "Компьютерные науки и информаци­онные технологии". – 2011. – № 694. – С. 334-340 (на укр. языке).