сферули

Мантійна речовина експлозивного походження у осадових формаціях Карпатського регіону, зв'язок з проблемами нафтогазоносності та рудоносності

У крейдових та палеогенових відкладах Скибової зони Карпат та у відкладах воротищенської світи Передкарпатського прогину встановлена присутність часток мантійного походження: силікатно-металічних сферул, самородних металів, безкисневих та високопараметричних мінералів. За результатами попередніх досліджень аналогічні мінеральні асоціації виявлено у складі флюїдизатно-експлозивних утворень на теренах України та інших регіонів (Архангельська, Якутська алмазоносні провінції).

Знахідки силіцидів заліза в Україні. Космогенне чи телуричне походження?

У роботі наведено дані вивчення екзотичних утворень, складених силіцидами заліза або таких, що  вміщують феросиліциди. Мета. На основі детального дослідження хімічного і мінерального складу встановити природу та умови утворення силіцидів заліза, знайдених на території України. Методика. Проведені морфологічні, мінералогічні, дослідження; мікрозондовий та рентгеноструктурний аналіз. На основі вивчення літературних даних здійснено порівняння з відомими у світі знахідками силіцидів заліза. Результати.