сферична система координат

Обчислення кутів рефракції в разі подання рівняння Ейлера в сферичній системі координат

У цій статті пропонуємо чисельно-аналітичний метод наближеного визначення координат точок світлової кривої, коли показник заломлення n є функцією полярних координат r, Ѳ