shielding

Вплив електромагнітного екранування на сили взаємодії між провідниками трифазних ліній

При проектуванні обертових електричних машин, трансформаторів та іншого електро­обладнання високої потужності необхідно враховувати сили взаємодії між проводами зі струмами з великим діючим значенням. Стаття присвячена магнетному екрануванню, яке може зменшити ці сили. Викладено математичну модель магнетного поля в області трьох паралельних провідників трифазного живлення. На підставі числового розв’язання знайдено силу Лоренца, що діє на одиницю довжини провідників. Проведено розрахунок втрат на вихрові струми в захисному екрані.

Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic fields and radiation

The growing levels of electromagnetic fields require the improvement of protective shielding methods. Frequency and amplitude parameters of fields have been analyzed according to national and international standards of electromagnetic safety and guidelines on shielding application have been given. The methodological principles of choosing and applying electromagnetic screens depending on radiation parameters and the required protection efficiency have been developed.