Вплив електромагнітного екранування на сили взаємодії між провідниками трифазних ліній

1
Західночеський університет в Пльзені
2
Західночеський університет в Пльзені
3
Західночеський університет в Пльзені

При проектуванні обертових електричних машин, трансформаторів та іншого електро­обладнання високої потужності необхідно враховувати сили взаємодії між проводами зі струмами з великим діючим значенням. Стаття присвячена магнетному екрануванню, яке може зменшити ці сили. Викладено математичну модель магнетного поля в області трьох паралельних провідників трифазного живлення. На підставі числового розв’язання знайдено силу Лоренца, що діє на одиницю довжини провідників. Проведено розрахунок втрат на вихрові струми в захисному екрані. Обчислювальний алгоритм ілюструється числовими прикладами. Запропоновано загальні рекомендації для конструювання надійного екра­нування

  1. D. Mayer and B. Ulrych, “Numerical approach for computation of electromagnetic shielding”, Journ. El. Eng., vol. 64, no. 4, pp. 256-260, 2013.
  2. L.Hanka, Electromagnetic field theory. Prague, Czech Republic: SNTL/ALFA, 1975. (Czech)
  3. D.Mayer, Applied electromagnetics. Edit. by Kopp, C. Budejovice, Czech Republic, 2012. (Czech)
  4. www.quickfield.com