шифрування

Побітові операції й елементи алгоритму RSA в шифруванні-дешифруванні кольорових зображень.

Описано поєднання елементів алгоритму RSA і побітових операцій для сумісного використання під час шифрування-дешифрування зображень. Шифрування-дешифру-вання здійснюють без додаткового зашумлення.

Модифікація алгоритму RSA з використанням побітових операцій у шифруванні-дешифруванні кольорових зображень

Описано поєднання елементів алгоритму RSA і побітових операцій для сумісного
використання під час шифрування – дешифруванняі зображень. Шифрування –
дешифрування проводиться без додаткового зашумлення.

Особливості побудови системи та застосування криптографічного алгоритму AES

Під час проведення досліджень створено дві програмні реалізації криптографіч- ного алгоритму AES із засобами візуалізації, повноцінною реалізацією алгоритмів шифрування та дешифрування за стандартом AES, засобами протоколювання раундових перетворень шифру з можливостями подальшого детального ознайомлення із проміжними результатами. Також було використано можливості інтерфейсу програмування додатків для генерування ключів.

Захист інформації в системі підвищення компетентнісних характеристик та оцінювання рівня знань аудиторів

Безперервний розвиток аудиторів є дуже важливим та водночас складним завдан- ням. Упровадження новітніх технологій та автоматизація процесу навчання значно спрощує та навіть здешевлює це завдання. Проте автоматизація процесу підвищення компетентності аудитора спричиняє загрози, що стосуються несанкціонованого доступу, пошкодження чи викрадення інформації, що міститься в системі.