Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA кватернарними дробово-лінійними формами

2010;
: cc. 133 - 137
Authors: 

А. Ковальчук, О. Годлєвський, Б. Бішко

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Запропоновано алгоритм шифрування зображень кватернарними дробово-лінійними формами з використанням елементів алгоритму RSA як найстійкішого до несанкціо- нованого доступу до сигналів стосовно зображень з строго виділеними контурами.

An image encryption algorithm quaternary fractional-linear forms using elements of encryption RSA, as the most resistant to unauthorized access to signals for images is strictly dedicated circuits.

  1. Шнайер Б. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815 с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.
  3. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ковальчук А.М., Пелешко М.З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень. Технічні вісті 2008/1(27), 2(28). – С. 59–62.
  4. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko D., Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction. Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24-28 February 2009, Lviv-Polyana, Ukraine. – P. 469–473.