шихта

Знесірчення та застосування середньометаморфізованого кам’яного вугілля. 1. Встановлення оптимальних умов оксидаційного знесірчення

Знайдено умови, які забезпечують перебіг реакцій у кінетичній області між піритною сіркою середньометаморфізованого вугілля і паро-повітряною сумішшю. Розроблено експериментально-статистичну математичну модель та на її основі встановлено оптимальні значення чинників процесу оксидаційного знесірчення кам’яного вугілля середнього ступеня вуглефікації. У знайдених оптимальних умовах здійснено знесірчення двох зразків коксівного вугілля, які будуть використані як компоненти вугільної шихти у виробництві спеціальних видів коксу.

Знесірчення та застосування середньометаморфізованого кам’яного вугілля. 2. використання знесірченого вугілля як додатків до сировини у виробництві спеціальних видів коксу

Здійснено пластометричні дослідження базової шихти коксування та шихт приготовлених з додаванням знесірченого вугілля різної якості та в різній кількості. Досліджено нелеткі залишки пластометрії, а саме: проведено їх технічний аналіз, визначено механічну міцність, абразивну твердість, реакційну здатність, а також проведено дериватографічні дослідження.