широтно-фазове керування

Керовані вентильні реактивні двигуни з буферами енергії

Одним з найпростіших за конструкцією, технологічним i надійним є вентильний двигун (ВД) зі зуб­частим пасивним ротором. Закладену уже принципом роботи складність ВД варто використати для позиційного, моментного тощо приводів. Наявність повністю керованого електронного інвертора та первинного давача позиційного зворотного зв’язку дає змогу із залученням тільки малопотужних додаткових схем формування керувальних сигналів організовувати ці режими роботи.