Керовані вентильні реактивні двигуни з буферами енергії

https://doi.org/10.23939/jeecs2016.01.001
Надіслано: Червень 30, 2016
Переглянуто: Листопад 28, 2016
Прийнято: Грудень 23, 2016

V. Tkachuk, L. Kasha, I. Bilyakovskyy, M. Haj. Controlled Switched Reluctance Motors with Energy Capacitor. Energy Eng. Control Syst., 2016, Vol. 2, No. 1, pp. 1 – 4. https://doi.org/10.23939/jeecs2016.01.001

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Одним з найпростіших за конструкцією, технологічним i надійним є вентильний двигун (ВД) зі зуб­частим пасивним ротором. Закладену уже принципом роботи складність ВД варто використати для позиційного, моментного тощо приводів. Наявність повністю керованого електронного інвертора та первинного давача позиційного зворотного зв’язку дає змогу із залученням тільки малопотужних додаткових схем формування керувальних сигналів організовувати ці режими роботи. Вибір способу регулювання залежить від конкретних умов роботи приводу і типу електромеханічного перетворювача: амплітудно-імпульсна модуляція, широтно-імпульсна модуляція, дискретно-фазові способи регулювання. Проте такі системи мають суттєвий недолік, який полягає в низькій перевантажувальній здатності. Запропоновано широтно-фазовий спосіб регулювання частоти обертання ВД, за якого існує функціональний зв’язок, який еквівалентний за дією від’ємному зворотному зв’язку за швидкістю, що підвищує жорсткість механічних характеристик.

  1. Miller T. J. E. Switched Reluctance Motors and Their Control, Magna Physics Publishing.  – Cladrendon Press-Oxford, 1993, рр. 76–82.
  2. Tkachuk V. І., Kasha L. V. Switched reluctance motor with serial capacity storage and its mathematical model,  Proc. of ISTC UEES-01,
    vol. 3 , 2001, рр. 953–960 (in Poland).
  3. Tkachuk V. І., Greschuk O. V. “Controlled electric drive on the base of switched reluctance motor”, Electrical machines design and electrical equipments. Special issue. Kyiv, No. 66, 2006,  pp. 56–58 (in Ukrainian).
  4. Tkachuk V. I., Gajduk V. G., “Control methods of rotational speed of brush-less motor”,  Proc. of Lviv Polytechnic National University: Electrical and electromechanical systems,  No. 421, 2001, pp. 202–207 (in Ukrainian).
  5. V.I. Tkachuk, L.V. Kasha, “Pulse-width regulation of switched reluctance motor with capacity storages”, Scientist journal “Proceedings of Lugansk department of International informatization Academy”, No. 1(8), 2004, pp. 59–65 (in Ukrainian).
  6. Tkachuk V. I. “Switched reluctance motor and its mathematical model”, Scientific and technical collection. Theoretical electrotechnic. Lviv Publishing House “Svit”, vol. 54, 1998, pp. 121–127 (in Ukrainian).
  7. Tkachuk V., “Computer-aided research sub-system of switched reluctance motor”, Technical electriodynamic, 1998, pp. 180–187 (in Ukrainian).
  8. Tkachuk V. and Osidach Yu., “Transistor commuta­tor with capacitive buffer of energy”, Proc. of Lviv Polytechnic National University: Electrical and electromechanical systems,  Lviv Polytech­nic National University, 1996. No. 301, pp. 115–122 ( in Ukrainian).