in silico молекулярний докінг

Дослідження властивостей, антиоксидантна актив-ність та in silico молекулярний докінг хітозану з відходів черепашок равлика за допомогою ультразвукової методикии

Равлики поширені в Індонезії, особливо в Кедірі, але черепашки равлика не мають комерційної цінності. У цій роботі описано характеристику й in vitro оцінку біоактивності хітозану з відходів черепашок равликів (хітозан-SSW), отриманого за допомогою ультразвукової методики, та проаналізовано потенціал хітозану як інгібітора рецепторів вільних радикалів за допомогою методу молекулярного докінгу in silico.