сільський розвиток

Конвергенція політики сільського розвитку в європейському просторі

Проведено детальний аналіз основних етапів формування європейської політики сільського розвитку; з’ясовано основні причини зміни пріоритетів Спільної аграрної політики ЄС та стратегічні перспективи впровадження політики сільського розвитку; визначено можливості застосування європейського досвіду для українських реалій.

Результати прогнозування демографічного навантаження на населення працездатного віку в сільській місцевості в областях України

Проаналізовано індикатори, на досягнення яких спрямована Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року Зроблено порівняння областей України за змінами демографічного навантаження на 1 тис. населення віком 16 – 59 років, зокрема в сільській місцевості. Для прогнозування змін демографічного навантаження до 2025 р. використано методику, яка ґрунтується на аналізі змін чисельності вікових груп.