складчастість

Геодинамічні умови формування мармароського кристалічного масиву у Східних Карпатах

Кристалічні породи Мармароського масиву Східних Карпат, враховуючи проведений на основі теорії літосферних плит аналіз їхніх характеристик, тектонічного положення та побудованого профілю локальних аномалій сили тяжіння, були сформовані метаморфізованими породами рифею, венду, кемб­рію та верхнього палеозою, а також породами мезокайнозою на південно-східній пасивній окраїні Євра­зійської плити. У подальшому в умовах колізії та пологої субдукції субстрату впродовж крейди-палео­гену ці породи були зірвані з субстрату та увійшли до складу Мармароського покриву Східних Карпат.