Геодинамічні умови формування мармароського кристалічного масиву у Східних Карпатах

https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.071
Надіслано: Квітень 18, 2011
1
ДП “Науканафтогаз”, Відділення “Карпатський центр” ; 1Львівський національний університет імені Івана Франка
2
Львівський національний університет ім. І.Франка

Кристалічні породи Мармароського масиву Східних Карпат, враховуючи проведений на основі теорії літосферних плит аналіз їхніх характеристик, тектонічного положення та побудованого профілю локальних аномалій сили тяжіння, були сформовані метаморфізованими породами рифею, венду, кемб­рію та верхнього палеозою, а також породами мезокайнозою на південно-східній пасивній окраїні Євра­зійської плити. У подальшому в умовах колізії та пологої субдукції субстрату впродовж крейди-палео­гену ці породи були зірвані з субстрату та увійшли до складу Мармароського покриву Східних Карпат.

  1. Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Гурський Д.С. та ін. Геолого-генетична типізація золоторудних ро­довищ України. – К.: УкрДГРІ, 2004. – 353 с.
  2. Круглов С.С., Смирнов С.Е., Спитковська С.М. та ін. Геодинаміка Карпат. – К.: Наук. думка, 1985. – 136 с.
  3. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – К.: УкрДГРІ, 2001. – 144 с.
  4. Марушкин А.И. Пелагические фации Мезотетиса в разрезе Восточных Карпат. – К.: Наук. думка, 1992. – 122 с.
  5. Субботин С.И. Глубинное строение Советских Карпат и прилегающих территорий по данным геофизических исследований. – К.: АН УССР, 1955. – 260 с.
  6. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 243 с.
  7. Шлапінський В.Є., Кузовенко В.В., Гаращук А.В. Звіт “Вивчення геолого-геофізичних матеріалів по південно-східній частині Внутрішніх флішо­вих покривів Українських Карпат з метою ви­явлення перспективних на нафту і газ об’єктів”. – ДГП “Західукргеологія”, КЕГП: – Львів. – 1998. – 92 с.