соціальний капітал

Пріоритетний вплив соціокультурних чинників на розвиток публічного управління

Проаналізовано основні чинники впливу у системі соціальних детермінант. Доведено, що пріоритетними за силою впливу на розвиток публічного управління є соціокультурні чинники. Розроблено авторську модель соціокультурної матриці відповідно до синергетичної моделі розвитку суспільства як відкритої системи. Обґрунтовано вагомість таких соціокультурних чинників на розвиток публічного управління: історичний чинник, ментальність, колективна пам’ять, національно-культурна ідентичність; світогляд із ціннісною системою координат, громадянська культура, економічна активність, соціальний капітал.

Правосвідомість і стан злочинності. державне управління і захист громадян

Розглянуто способи збільшення ефективності державного управління через удосконалення зворотного зв’язку суспільства і влади. Описано дію цього механізму для індикації настроїв суспільства та накопичення соціального капіталу. Запропоновано шляхи підвищення ефективності державного управління через гуманізацію суспільної свідомості, зокрема правової свідомості і поваги громадян до чинного законодавства. Зазначено, що високий рівень правової свідомості сприяє демократизації суспільства та кращому контролю за дотриманням прав і свобод кожного з боку влади.

Social-culturological aspects of competition

The social-cultural aspects of competition are highlighted as consistent pattern of its evolution. The role of social capital and social values in the competitive environment is emphasized. The accent is made on the refocusing of the key functions of the competition towards socialization. The importance of the development of fair competition, the emerging of the contemporary ethical competencies and culture of market behavior are stressed.

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Досліджено нагромадження соціального капіталу економічної системи. Проаналізовано стан соціального капіталу в Україні та виявлено позитивні та негативні чинники, які впливають на його нагромадження. Визначено пріоритети державної політики нагромадження соціального капіталу в Україні та її регіонах.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Розглянуто проблеми підвищення ефективності управління людськими ресурсами шляхом розвитку соціального капіталу, проаналізовано економічну категорію “соціальний капітал”, обґрунтовано особливості соціально-економічних чинників формування соціального капіталу в сучасних умовах. Визначено загальні проблеми для майбутніх досліджень тенденцій людського розвитку.