Правосвідомість і стан злочинності. державне управління і захист громадян

1
Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

Розглянуто способи збільшення ефективності державного управління через удосконалення зворотного зв’язку суспільства і влади. Описано дію цього механізму для індикації настроїв суспільства та накопичення соціального капіталу. Запропоновано шляхи підвищення ефективності державного управління через гуманізацію суспільної свідомості, зокрема правової свідомості і поваги громадян до чинного законодавства. Зазначено, що високий рівень правової свідомості сприяє демократизації суспільства та кращому контролю за дотриманням прав і свобод кожного з боку влади. Узагальнено та визначено шляхи вирішення завдань гуманізації суспільної свідомості через діяльність органів влади та державного управління. Аргументовано, що стиль управління має важливий вплив на гуманізацію суспільної свідомості через сприяння або перешкоди її зрілості та самореалізації підлеглих. Визначено систему інституцій, які могли б взяти на себе відповідальність за вирішення проблеми гуманізації суспільної свідомості.

 1. Bilodid, Yu. (1995). Humanistychna filosofska tradytsiia. Ukrainskyi aktsent. Viche, Veres., pp. 92 [in Ukrainian].
 2. Moiseev, N. N. (1992). Puty k sozydanyiu. Moskva: Respublyka. pp. 41 [in Russian].
 3. Bilodid, Yu. (1995). Humanistychna filosofska tradytsiia. Ukrainskyi aktsent… pp. 52.
 4. Bodriiar, Zh. (2004). Symvolichnyi obmin i smert. Lviv: Kalvariia. pp. 17 [in Ukrainian].
 5. Omelzov V. Monitorynh stanu pravosvidomosti hromadian u derzhavnomu upravlinni. (2013). URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo / 2013/2013_04(19)/20.pdf [in Ukrainian].
 6. Ibid.
 7. Dmytriienko, Yu. M. (2020). Stanovlennia i rozvytok ukrainskoi pravovoi svidomosti u konteksti aktualnykh problem suchasnoho pravoznavstva. URL : http://www.rusnauka.com/31_ONBG_2011/Pravo/1_96983.doc.htm [in Ukrainian].
 8. Madiievskyi, S. (2007). Yak tse robylosia v tretomu reikhu. Dzerkalo tyzhnia, № 6 (635), 17 liut., pp. 20 [in Ukrainian].
 9. Sloterdaik, P. (2002). Krytyka tsynichnoho rozumu. Kyiv: Tandem. pp. 58 [in Ukrainian].
 10. Pocheptsov, H. H. (1998). Teoryia y praktyka kommunykatsyy. Moskva: Tsentr, 352 p. [in Russian].
 11. Ibid. pp. 204.
 12. Ibid. pp. 204.
 13. Zymbardo, F., Liaippe, M. (2001). Sotsyalnoe vlyianye. Sankt-Peterburh: Pyter. pp. 16 [in Ukrainian].
 14. Ibid. pp. 16.
 15. Ibid. pp. 15.
 16. Ibid. pp. 44.
 17. Ibid. pp. 45.
 18. Lebon, H. (1995). Psykholohyia narodov y mass. Sankt-Peterburh: Maket. pp. 145 [in Ukrainian].
 19. Ibid. pp. 184.
 20. Ibid. pp. 185.
 21. Ibid. pp. 145-185.
 22. Matviienko, V. Ya. (2001). Sotsialni tekhnolohii. Kyiv: Ukrainski propilei. pp. 13 [in Ukrainian].
 23. Ibid. pp. 28.
 24. Polosyn, V. S. (1999). Myf. Relyhyia. Hosudarstvo. Moskva: Ladomyr. pp. 175 [in Russian].
 25. Uledov, A. K. (1985). Obshchestvennaia psykholohyia y ydeolohyia. Moskva: Mysl. pp. 214 [in Russian].
 26. Martianova, T. S. (2017). Rol pravosvidomosti v mekhanizmi kryminalno-pravovoho rehuliuvannia. URL : http//www.nbuv.gov.ua›j-pdf› Chkup_2017_2_55 [in Ukrainian].
 27. Dmytriienko, Yu. M. (2020). Stanovlennia i rozvytok ukrainskoi pravovoi svidomosti...