соняшникова олія

ТРАНСЕСТЕРИФІКАЦІЯ ТРИГЛІЦЕРИДІВ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ АЛІФАТИЧНИМИ СПИРТАМИ С1–С4

Досліджено закономірності трансестерифікації тригліцеридів соняшникової олії аліфатичними спиртами С1–С4 у присутності катіоніту КУ-2-8 із іммобілізованими іонами двовалентних металів. Встановлено, що реакція відбувається з високою початковою швидкістю, а конверсія олії в перерахунку на тригліцериди під час їх трансестерифікації аліфатичними спиртами С1–С3 за 180 хв досягає 88,4–99,8 %. Показано що швидкість реакції трансестерифікації тригліцеридів бутан-1-олом є істотно нижчою, а конверсія, що досягається за 180 хв, не перевищує 52,3 %.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВМІСТУ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ

При виконанні даної роботи представлено оцінювання можливості використання великої кількості (по відношенню до маси наповнювача) відходів харчової промисловості для модифікування мінеральних наповнювачів та пластифікації полімерів, їх подальшого застосування для одержання наповнених полімерних композитів, а також визначення впливу модифікованих наповнювачів на фізико-механічні властивості таких полімерних композитів.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

У харчовій промисловості та закладах громадського харчування України утворюється досить велика кількість олії, яка використовувалась під час обсмажування різноманітної харчової сировини та приготування страв, наприклад овочів та риби під час виготовлення консервів, приготування картоплі фрі, пампухів, чебуреків тощо.

Дослідження механізму взаємодії лінолевої кислоти та 1-лінолеїл-2-олеоїл-3-ліноленоїлгліцерину з наночастинками Fe3O4

Обгрунтовано механізм взаємодії наночастинок Fe3O4 з лінолевої кислотою та з 1-лінолеїл-2-олеоїл-3-ліноленоїлгліцерином, який представлений моделлю «двошарової координації». Методами ІЧ-Фур’є спектроскопії, трансмісійної електронної мікроскопії, енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, рентгенофазового і термогравіметричного аналізу вивчений механізм взаємодії лінолевої кислоти і соняшникової олії з наночастинками Fe3O4.

Трансестерифікація триолеату гліцерину бутан-1-олом

Наведено результати дослідження трансестерифікації триолеату гліцерину бутан-
1-олом у присутності каталізатора – катіоніту КУ-2-8 з іммобілізованими іонами Ni2+ і
солей нікелю. Вивчено вплив технологічних параметрів (температури реакції, мольного
співвідношення реагентів, вмісту каталізатора у реакційній суміші тощо), а також
вплив природи аніону солі на конверсію триолеату гліцерину. Показано, що з
підвищенням температури збільшується швидкість реакції трансестерифікації та