SPICE

Алгоритм синтезу SPICE схем заміщення гальваномагнітних перетворювачів Холла

Наведено алгоритм синтезу SPICE схем заміщення сенсорів магнітного поля на основі гальваномагнітних перетворювачів Холла. З використанням типових бібліотечних елементів синтезовано схеми заміщення, що враховують параметри магнітного поля та просторового положення сенсора в ортогональній системі координат. Отримані шляхом моделювання результати якісно підтверджують результати експериментів та служать основою процедури калібрування сенсорів.