спін-орбітальна взаємодія

Environment friendly spin-catalysis for dioxygen activation

Catalysis of controlled selective oxidation of hydrocarbons utilizing molecular oxygen, being of great potential for the environmental friendly chemical industry, has to be designed by analogy with biological enzymatic reactions. Catalysis of oxidation of hydrocarbons by paramagnetic dioxygen avoiding a classical free radical chain mechanism needs to overcome spin prohibition. Classification of spin catalysis in biological activation of dioxygen is presented in this review and discussed in connection with known industrial processes.

Ефект спін-орбітальної взаємодії в реакціях фотодисоціації BrO- і HOBr

На основі результатів розрахунку методом ab initio одержано криві потенціальної енергії для основного та ряду збуджених станів BrO- і HOBr в ході реакції фотодисоціації, що корелюють з нижніми межами дисоціації. За результатами розрахунку передбачено синглет-триплетний неадіабатичний перехід з дисоціацією основного Х1+ стану до нижньої межі О(3Р) + Br-(1S). Основний синглетний стан йону Х1+ BrO- є переддисоціативним і метастабільним для верхніх коливальних рівнів.

Фотохімія і спектроскопія синглетного кисню в розчинах. Недавні досягнення, які підтверджують стару теорію

молекулярний кисень є парамагнітним газом з триплетним O2( ) основним станом, що виявляє слабку хімічну реакційну здатність у відсутності джерел радикалів. Збуджений метастабільний синглетний кисень O2( ), на противагу, високореакційний; він може окиснювати органічні молекули за рахунок цілого ряду специфічних реакцій, які відрізняються від реакцій звичайного триплетного кисню повітря. Тому синглетний кисень став привабливим реагентом для нових синтезів і навіть для медичного застосування у фото динамічній терапії.