spray

Development of the spray composition based on extractof eucalyptus globulus

Високим попитом серед населення України користується препарат Хлорофіліпт, що містить екстракт евкаліпту прутовидного Eucalyptus viminalis. Тенденцією сучасних фармацевтичних розробок, в тому числі і з рослинної сировини, є орієнтація та наближення до стандартів Європейської фармакопеї, яка рекомендує як сировину для виробництва фітопрепаратів евкаліпт кулястий Eucalyptus globulus.

Вогнегасна концентрація порошку в привибійному просторі тупикового вироблення

A method for the determination and the results of theoretical studies of concentration and time of filing extinguishing powder based on air flow coming from the vent pipe in bottom hole space deadlock output.

Вдосконалення технологічного процесу очищення викидних газів реакторів розкладу ільменіту у виробництві пігментного титану(iv) оксиду

The possibility, technological and economic feasibility of valuable components recycling from combined-cycle emissions of ilmenite decomposition reactors are investigated. 
Досліджено  можливість,  технологічну  і  економічну  доцільність  утилізації  цінних компонентів із парогазових викидів реакторів розкладу ільменіту.