статичний тиристорний компенсатор

Експериментальні дослідження процесу регулювання статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження

Для конкретного об’єкта проведено експериментальні дослідження розробленого і виготовленого дослідного взірця регулятора статичного тиристорного компенсатора системи електропостачання шахтного навантаження.

Розробка регулятора статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження

Для конкретного об’єкта розроблена структурна схема і виведені рівняння стану регулятора статичного тиристорного регулятора, як підсистеми комплексної системи керування режимом роботи системи електропостачання шахтного навантаження.