стереопроекція

Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей

Розробка автоматизованої системи математичного моделювання сейсмоакустичних параметрів діагностики процесів руйнування геологічного середовища є однією з актуальних проблем геоінфор­матики. Розроблено автоматизовану систему обробки даних ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей у гірських породах, яка має практичне значення при вивченні анізотропії порід-колекторів і природи геодинамічних процесів та палеореконструкції деформаційної історії формування структур земної кори.