Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей

2013;
: pp. 256 - 258
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.256
Надіслано: Липень 30, 2013
1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Розробка автоматизованої системи математичного моделювання сейсмоакустичних параметрів діагностики процесів руйнування геологічного середовища є однією з актуальних проблем геоінфор­матики. Розроблено автоматизовану систему обробки даних ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей у гірських породах, яка має практичне значення при вивченні анізотропії порід-колекторів і природи геодинамічних процесів та палеореконструкції деформаційної історії формування структур земної кори.

  1. Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродний Д.А., Безродна І.М. Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криво-ріжжя. – К.: ВПЦ “КУ”, 2011. – 368 с.
  2. Продайвода Г.Т., Безродний Д.А. Акустичний текстурний аналіз гірських порід. – К.: ВПЦ “КУ”, 2011. – 303 с.
  3. Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродна І.М., Продайвода Т.Г. Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу. – К.: ВПЦ ”КУ”, 2011. – 367 с.
  4. Вижва С.А., Продайвода Г.Т., Онанко Ю.А. Сейсмоакустична діагностика процесів руйнування в геологічному середовищі // Геоинформатика. – 2011. - № 1. - С. 42-47.