стерилізовані валютні інтервенції

Валютні інтервенції як інструмент валютної політики: світовий досвід та особливості застосування в україні

Вивчено досвід зарубіжних країн щодо застосування валютних інтервенцій як інструменту валютної політики. Розглянуто особливості здійснення валютних інтер- венцій в Україні в умовах режиму інфляційного таргетування. Виокремлено чинники, що впливають на вибір політики здійснення валютних інтервенцій. Проаналізовано особливості застосування валютних інтервенцій, зокрема, динаміку, структуру та форми валютних інтервенцій Національного банку України з початку 2020 року.