Валютні інтервенції як інструмент валютної політики: світовий досвід та особливості застосування в україні

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Львівський національний університет імені Івана Франка
4
Львівський національний університет імені Івана Франка

Вивчено досвід зарубіжних країн щодо застосування валютних інтервенцій як інструменту валютної політики. Розглянуто особливості здійснення валютних інтер- венцій в Україні в умовах режиму інфляційного таргетування. Виокремлено чинники, що впливають на вибір політики здійснення валютних інтервенцій. Проаналізовано особливості застосування валютних інтервенцій, зокрема, динаміку, структуру та форми валютних інтервенцій Національного банку України з початку 2020 року.

 1. Груй А. Застосування валютних інтервенцій як додаткового інструменту за режиму інфляційного таргетування: приклад України / А. Груй, В. Лепушинський // Вісник Національного банку України. - 2016. - № 238. - С. 41-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2016_238_5.
 2. Шпенюк О. Досвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються / О. Шпенюк // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 4. - С. 48-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_4_17.
 3. Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України. / Наук. ред. В. Юрчишин. – Київ: Заповіт, 2019. – 147 с.
 4. Береславська О.І. Валютно-курсова  політика  в  умовах  інфляційного  таргетування  в  Україні  / О. І. Береславська // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 2017. - № - С. 24-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_2_4. 
 5. Рішення Правління Національного банку України № 21-рш від 06 вересня 2016 р. «Про затвердження Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr261500-16. 
 6. Стратегія валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки Електронний ресурс Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Currency_intervention_strategy_NBU.pdf?v=4. 
 7. Лавров Р. В., Садчикова І. В., Середюк І. О. Сучасні тенденції валютного регулювання в Україні. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.4.
 8. Валютні інтервенції НБУ. URL: https://bank.gov.ua/markets/currency-interventions.
 9. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/ article/Week_in_review_2020-04-02.pdf?v=4.
 10. Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України, березень 2020 року // Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/news/all/makroekonomichniy-ta- monetarniy-oglyad-berezen-2020-roku.
 11. Результати валютних інтервенцій НБУ // Офіційний сайт міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/intervention/.
 12. Річний звіт Національного банку України за 2019 рік: 10 показників, як змінилася економіка та фінансова система України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2019.pdf?v=4.