суб’єкт господарювання

Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств вітчизняного килимового ринку

Проаналізовано погляди вітчизняних та іноземних дослідників на сутність процесу диверсифікації, охарактеризовано основні передумови використання диверсифікації та висвітлено характеристичні особливості видів зовнішньоекономічної диверсифікації підприємств. Виокремлено чинники, що впливають на вибір напрямів диверсифікації як одного із найдієвіших методів забезпечення поступального розвитку підприємства.

Choice of taxation, accounting and reporting entity: problems and their resolved

The article deals with the problems of taxation system choicein accounting and reporting of entities in different categories. Considered gradation of modern entities depending on the amount of annual revenue and number of employees and the entity (micro, medium or large businesses). The necessity of choosing a simplified form of accounting that must be carried out taking into account the selected taxation system.