Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств вітчизняного килимового ринку

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано погляди вітчизняних та іноземних дослідників на сутність процесу диверсифікації, охарактеризовано основні передумови використання диверсифікації та висвітлено характеристичні особливості видів зовнішньоекономічної диверсифікації підприємств. Виокремлено чинники, що впливають на вибір напрямів диверсифікації як одного із найдієвіших методів забезпечення поступального розвитку підприємства.

Досліджено сучасний стан суб’єктів господарювання у межах вітчизняного килимового сектору легкої промисловості, динаміку експортно-імпортної діяльності. Розвинено класифікацію мотивів суб’єктів господарювання щодо диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності та розроблено комплексну модель диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності.

 1. Brammer S. J., Pavelin S., & Porter L. A. (2006). Corporate social performance and geographical diversification. Journal of Business Research, 59 (9), 1025–1034.
 2. Michael Geringer J., Beamish P. W., & DaCosta R. C. (1989). Diversification strategy and internationalization: Implications for MNE performance. Strategic management journal, 10(2), 109–119. Michael Geringer J., Beamish P. W., & DaCosta R. C. (1989). Diversification strategy and internationalization: Implications for MNE performance. Strategic management journal, 10(2), 109–119.
 3. Ансофф І. (1999). Нова корпоративна стратегія, 416 c.
 4. Сьомкіна Т. В., Згурська О. М. (2019). Теоретико-методологічний підхід до вибору стратегій диверсифікації підприємства.
 5. Хут С. Ю., Асанова Н. А. (2018). Диверсификация как основа стратегии развития организации в рыночных условиях. Проблемы и перспективы развития теории и практики экономического анализа, 282–288. 
 6. Згурська О. М. (2018). Диверсифікація як метод підвищення економічної ефективності підприємства. Інвестиції: практика та досвід, (13), 16–21.
 7. Котлер Ф. (1998). Маркетинг і менеджмент. Серія: Теорія і практика в менеджменті, 896с.
 8. Мельник О. Г., Петришин Н. Я., & Чиркова Ю. Л. (2017). International diagnostic systems as instruments of business entities diagnostics in the conditions of European integration. Економіка. Фінанси. Право, (11 (1)), 27–32.
 9. Мельник О. Г. (2017). Експортний потенціал підприємства: сутність і методологічні основи аналізу. Проблеми економіки, (1), 226–231.
 10. Томсон А. А., Стрикленд А. Дж. (1998). Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 576 с.
 11. Stiglitz J. E. (2010). Risk and global economic architecture: Why full financial integration may be undesirable. American Economic Review, 100(2), 388–392.
 12. Battiston S., Gatti D. D., Gallegati M., Greenwald B., & Stiglitz J. E. (2012). Default cascades: When does risk diversification increase stability?. Journal of Financial Stability, 8(3), 138–149.
 13. Захарченко В. І., Балахонова О. В., Величко М. Р. (2019). Оптимізація інвестиційного ризику з використанням інструменту його диверсифікації. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, (18, вип. 1), 57.
 14. Захарін С. В. (2012). Економічна диверсифікація як ефективний механізм забезпечення розвитку підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.
 15. Морщенок Т. С., Острик А. Ю. (2016). Диверсифікація діяльності як напрям розвитку та посилення конкурентних переваг торговельного підприємства. Економіка і суспільство. Вип. 7.
 16. Свідерська А. В. (2016). Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства: дис. д-ра екон. наук, Хмельницький: ХНУ, 2016. 290 с.
 17. Березяк І. (2013). Статистичне вивчення ризиків в зовнішньоекономічній діяльності та способи їх мінімізації. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: зб. доп. ХХ Міжнар. наук. конф., 17–18 травня 2013,  18–20.
 18. Md. Harun-Or-Rashid. Diversification: An easy way to reduce risk, вебсайт: URL: http://m.theindependentbd.com/printversion/details/214436 (дата звернення: 03.02.2020).
 19. Українська асоціація підприємств легкої промисловості, вебсайт: URL: https://ukrlegprom.org/ ua/analytics/ (дата звернення: 02.02.2020).
 20. Напольные покрытия – основа любого интерьера, вебсайт: URL: http://www.carpet-service.ru (дата звернення: 02.02.2020).
 21. Офіційний портал Державної фіскальної служби України, вебсайт: URL: http://sfs.gov.ua/ (дата звернення: 03.02.2020).
 22. Офіційний портал Державної служби статистики України, вебсайт: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.02.2020).