сумішева сировина

Використання асфальтосмолопарафінових відкладів як компонента сировини вісбрекінгу

Приведено результати експериментальних досліджень вісбрекінгу з використанням органічної частини асфальтосмолопарафінових відкладів (АСПВ) як сировинного компонента. Вивчено вплив кількості добавки АСПВ до гудрону на вихід паливних фракцій та їх якісні показники. Кращі результати одержано при додаванні до сировинної суміші 20 % мас. АСПВ. За результатами лабораторного моделювання розроблено пропозиції щодо модернізації промислової технологічної схеми вісбрекінгу з використанням сумішевої сировини. Проведено аналіз економічних показників модернізованого процесу.