система автоматичного керування

Основи пошуку найкращого рішення для управління водо-водяним ядерним реактором в динамічних режимах при зміні регульованих параметрів

Стаття присвячена розробці інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами на етапі їх проектування, котра повинна реалізовувати можливості моделювання лінійних і нелінійних динамічних систем, аналізу і синтезу цих систем, їх оптимізації за різними критеріями якості. Задача полягає у розробці структури та елементів інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами, зокрема автоматизованих систем управління.

Features of dynamics controlled electromagnetic vibratory drive units for sealing concrete

The influence of the reaction of concrete mixture during its vibratory compaction on the dynamics of vibration unit with an electromagnetic drive, which is operated in the near-resonant mode, is researched. The dynamic model, which allows calculating the transients in multi-mass vibration devices with a controlled electromagnetic drive and which allows to choose the structure and the parameters of automatic control system regulators, is developed.