ТЧБ Радемахера

Оптимізація перенесення при додаванні двійкових чисел у теоретико-числовому базисі Радемахера

Розглянуто математичні моделі обчислювальної схеми у вигляді орієнтованого ациклічного графу для побудови паралельних суматорів з паралельним способом перенесення. Продемонстровано зв’язок між обчислювальними кроками орієнтованого ациклічного графу та процесом перенесення одиниці у схемі багаторозрядного суматора, що дає змогу визначати оптимальну кількість перенесень у схемі багаторозрядного паралельного суматора з паралельним способом перенесення у теоретико–числовому базисі Радемахера.