TCP

Підвищення ефективності мережного програмного забезпечення протоколу SCTP

У роботі наведено програмну систему для демонстрації роботи транспортного протоколу SCTP у порівнянні з його більш відомими аналогами – TCP та UDP. Для відтворення роботи вибраного протоколу створено API-сокет, який описує роботу SCTP, спираючись на стандарт RFC 6458.

Проведено аналіз транспортних протоколів TCP та UDP, що широко використовувалися до протоколу SCTP, їхні сильні та слабкі сторони. Розглядається, що вдалося покращити в протоколі SCTP.