Підвищення ефективності мережного програмного забезпечення протоколу SCTP

2022;
: сс. 147 - 154
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра систем автоматизованого проектування

У роботі наведено програмну систему для демонстрації роботи транспортного протоколу SCTP у порівнянні з його більш відомими аналогами – TCP та UDP. Для відтворення роботи вибраного протоколу створено API-сокет, який описує роботу SCTP, спираючись на стандарт RFC 6458.

Проведено аналіз транспортних протоколів TCP та UDP, що широко використовувалися до протоколу SCTP, їхні сильні та слабкі сторони. Розглядається, що вдалося покращити в протоколі SCTP.

Описано програмну модель, яка розподілена на клієнтську частину та серверну, яка була створена для демонстрації роботи транспортного протоколу SCTP. Клієнтська частина полягає в надсиланні повідомлення на сервер, який буде зчитувати дане повідомлення і скидати його. Розроблено можливість надсилання використовуючи безпосередньо протокол SCTP, або інкапсуляцію UDP, таким чином інкапсулюючи пакет SCTP у датаграму UDP. Наведено ефективність та доцільність використання програмної моделі та розглянуто альтернативні програмні моделі, які реалізовуються за допомогою транспортного  протоколу  SCTP. Обґрунтовано засоби, які використано для реалізації даного рішення, а також платформи та операційні системи, на яких це рішення можна відтворити, окрім Windows.

  1. Transport    protocol   SCTP.   Wikipedia.   The    Free      encyclopedia.   [Electronic   resource].   –     URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Stream_Control_Transmission_Protocol (accessed: 28 October 2022).
  2. Development and implementation of network protocols : Study guide. B. Yu. Zhurakivskyi, I. O. Zeniv.  Kyiv: KPI named after Igor Sikorskyi, 2020. – 462 p.
  3. Computer networks : [study guide] / A. G. Mykytyshyn, M. M. Mytnyk, P. D. Stuhlyak, V. V. Pasichnyk. Lviv:«Magnolia 2006», 2013. – 256 p.
  4. Burov E. V. Computer networks: a textbook / Evgeny Viktorovych Burov. Lviv: «Magnolia 2006», 2010. – 262 p.
  5. Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie: The C Programming Language, 2nd ed., Prentice Hall, 1988, p. 3.
  6. RFC-6458. Sockets API Extensions for Stream Control Transmission Protocol. [Electronic resource]. – URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-ietf-tsvwg-sctpsocket-32 (accessed: 28 October 2022).
  7. CMake. [Electronic resource]. – URL: https://cmake.org/ (accessed: 28 October 2022).
  8. C programming language. Wikipedia. The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language) (accessed: 28 October 2022).
  9. NetFlow. [Electronic resource]. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Netflow (Accessed: 28 October 2022).
  10. WebRTC. [Electronic resource]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/WebRTC (Accessed: 28 October 2022).