телехелатні олігомери

Телехелатні оліго(n-вінілпіролідони) з кінцевими групами на основі кумолу для отримання блок-кополімерів та наночастинок

Радикальною полімеризацією в присутності агентів переносу ланцюга, отриманих з ізопропілбензолу, синтезовані полімери з кінцевими епоксидними, фосфатними, фтороалкільними групами. Структура полімерів підтверджена спектрами ЯМР та функціональним аналізом. Для синтезу полімер-неорганічних частинок використовували полімери з функціональним фрагментом та кополімери з полі(2-етил-2-оксазоліновим) фрагментом