теломеризація

Телехелатні оліго(n-вінілпіролідони) з кінцевими групами на основі кумолу для отримання блок-кополімерів та наночастинок

Радикальною полімеризацією в присутності агентів переносу ланцюга, отриманих з ізопропілбензолу, синтезовані полімери з кінцевими епоксидними, фосфатними, фтороалкільними групами. Структура полімерів підтверджена спектрами ЯМР та функціональним аналізом. Для синтезу полімер-неорганічних частинок використовували полімери з функціональним фрагментом та кополімери з полі(2-етил-2-оксазоліновим) фрагментом

Synthesis of peroxy oligomers on the basis of epoxy compounds in presence of tert-butylperoxymethanol

We have studied the possibility of peroxy oligomers synthesis by chemical modification of epoxy resins with tert-butylperoxymethanol or diepoxy compounds telomerization with glycols in the presence of trifluorine boron using tert-butylperoxymethanol as telogen. The reaction conditions have been determined and synthesis procedures have been developed. The structures of synthesized products were proved by chemical, IR- and PMR-spectroscopic investigations.

Synthesis of peroxy oligomers using 1,2-epoxy-3-tert-butyl peroxypropane

The possibility of peroxy oligomer synthesis has been studied by three methods: telomerization of diepoxy derivatives of ethylene glycol or Bisphenol A using 1,2-epoxy-3-tert-butyl peroxypropane as telogen, modification of phenol-formaldehyde resins by 1,2-epoxy-3-tert-butyl peroxypropane and polycondensation of phenol containing –O–O– bonds with formaldehyde. The peroxy oligomers obtaining conditions have been established and 7 new oligomers with peroxy groups have been synthesized. The structures of synthesized oligomers have been verified by chemical and spectral methods.

Нові пероксидовмісні пегельовані поліамфолітні блок-кополімери

Полімеризацією, ініційованою Ce4+-PEG редокс-системою з використанням функціонального пероксидвмісного агента передачі ланцюга, розроблено метод синтезу блок-кополімерів диметиламіноетилметакрилату і поліетиленгліколю (PEG) з контрольованою довжиною полімерного ланцюга і вмістом кінцевих пероксидних груп. Досліджено реологічні та колоїдно-хімічні властивості отриманих нових поверхнево-активних поліамфолітів.