температура

Дослідження та аналіз методів вимірювання швидкозмінних температур газових потоків

Внаслідок певного значення теплоємності чутливого елемента перетворювача температури його температура завжди буде відставати від температури газового потоку, якщо вона змінилася. При вимірюванні змінної в часі температури потоку перетворювач також не встигає слідкувати за зміною температури, оскільки для зміни температури його чутливого елемента потрібен деякий час. Спотворення показів перетворювача через нестаціонарності теплових процесів як в самому перетворювачі, так і між перетворювачем і навколишнім середовищем обумовлені його тепловою інерцією.

Оптимізація газодинамічної підсистеми перетворювачів для вимірювання температури газових потоків

Основні види похибок, які мають місце в процесі вимірювання температури газових потоків (в тому числі і потоків енергоносіїв) визначаються умовами теплового балансу при взаємодії чутливого елемента перетворювача температури (ПТ) з газовим потоком через конвекцію, випромінювання та теплопровідність. Необхідно враховувати також обмежені можливості ПТ без запізнення слідкувати за змінами температури потоку.

Прогнозування та реалізація термоелементів електрорезистивних та термоелектричних термометрів на основі n-hfnisn

Встановлено закономірності функцій перетворення електрорезистивних та термоелектричних термоелементів на основі термометричного матеріалу n-HfNiSn зі стабільними та відтворюваними характеристиками у температурному діапазоні 4,2 ÷ 1600 К. 

Mathematical modelling, determination and analysis of the thermostressed state in a thermosensitive three-layer hollow cylinder subjected to the convective-radiative heating

The stationary temperature distribution in a three-layer infinitely-long hollow cylinder is modeled and determined under the condition that the internal heat sources are distributed within the second layer in accordance to the parabolic law and the convective-radiative and convective heat exchange with the environment occurs on the inner and outer surfaces, respectively.