тепломасообмін

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ СУШІННЯ ЦУКАТІВ

Розглянуто процес сушіння цукатів з груш, який відбувається шляхом профільтровування теплового агенту в напрямку «перфорована перегородка – шар цукатів». Отримана кінетична крива сушіння та розрахований тепловий баланс процесу на основі диференційного рівняння нестаціонарного тепломасообміну. Доведено, що накопиченої під час сушіння теплової енергії в нижніх шарах цукатів буде достатньо для досушування верхніх шарів. Розраховано енергетичний ефект, отриманий від впровадження нового методу сушіння. Запропоновано та розраховано установку для енергоефективного методу сушіння цукатів.

Кінетика фільтраційного сушіння амофосу

The paper is dedicated to theoretical and experimental investigation of the kinetics of ammophos filtration drying. On the basis of experimental investigations, the criterial dependencies for determination of heat-and-mass transfer are received and the analogy between external heat transfer and mass transfer is determined. Розглядаються теоретичні та експериментальні дослідження кінетики фільтра- ційного сушіння амофосу.

Моделювання тепло-масообмінних процесів під час фільтраційного сушіння струганого березового шпону

A process of filtration drying of packed birch veneer is proposed. Experimentally determined heat-and-mass transfer coefficients depending on the speed of the thermal agent and presented in the form of criterial equations. Coefficient of internal diffusion of moisture from veneer sheets is determined and set its dependence on temperature. Запропоновано процес фільтраційного сушіння березового шпону у пакеті. Експериментально визначені коефіцієнти тепло- та масопередачі залежно від швидкості руху теплового агента представлені у формі критеріальних рівнянь.