термометр випромінення

Спосіб безконтактного вимірювання температури за випроміненням розплаву металу в процесі електрошлакового переплавлення

Розглянуто особливості вимірювання температури розплаву металу в процесі електрошлакового переплаву. Визначено недоліки контактного методу вимірювання температури з використанням термопари. Обґрунтовано доцільність використання термометрів випромінення для вимірювання температури розплаву, запропоновано конструкції зондів із вмонтованими приймачами випромінення. Математично описано особливості вимірювання температури за випроміненням в процесі електрошлакового переплавлення металу.

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ІНФРАЧЕРВОНИМ ВИПРОМІНЕННЯМ

Із  метою  технічного  діагностування  об’єктів  проаналізовано  результати  вимірювання  температури  за інфрачервоним  випроміненням  та  визначено  градієнт  температури  поверхні  об’єкта  дослідження.  Обидва  показники інформують про особливості зовнішньої та внутрішньої будови об’єктів, наявні дефекти та їх розташування. Як результат, така інформація є важливою під час планування та проведення профілактичних заходів, виконання ремонту чи організації подальших уточнювальних досліджень.