Спосіб безконтактного вимірювання температури за випроміненням розплаву металу в процесі електрошлакового переплавлення

2012;
: cc. 8 - 14
Authors: 

1Г. Петриченко, 2Н. Гоц

1ТОВ НВФ «Харків-Прилад»
2Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Розглянуто особливості вимірювання температури розплаву металу в процесі електрошлакового переплаву. Визначено недоліки контактного методу вимірювання температури з використанням термопари. Обґрунтовано доцільність використання термометрів випромінення для вимірювання температури розплаву, запропоновано конструкції зондів із вмонтованими приймачами випромінення. Математично описано особливості вимірювання температури за випроміненням в процесі електрошлакового переплавлення металу.

The article discusses the features temperature melt metal during electroslag remelting. Detected flaws contact method of temperature measurement using thermocouples. Feasibility of using radiation thermometers to measure temperature of the melt, proposed design probes with built-in receivers radiation. Mathematically describes the features of temperature measurement by radiation in the process of electroslag remelting of metal.

  1. Латаш Ю. В., Медовар Б. И. Электрошлаковый переплав. – М.: Металлургия, 1970. – 239 с.
  2. http://www.omskzkz.ru/process/index.php.
  3. http://priborist.com
  4. Госсорг Ж. Инфракрасная термография. Основы, техника, применение. – М. Мир, 1988. – 399 с.
  5. Брянский Л.Н., Дойников А.С. Краткий справочник метролога. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – С. 79.
  6. Bundy F.P., Basset W.A., Weathers M.S. et al. The Pressure-Temperature Phase and Transformation Diagram for carbon; Update Through, 1994 // Carbon. 1996. vol 34, № 2. p.141–153.
  7. Излучательные свойства твердых материалов / Под ред. А.Е. Шейндлина. – М.: Энергия, 1974. – 470 с.
  8. Гоц Н.Є., Гриневич Б.Ю., Засименко В.М. Умова нехтування впливом багатократних відбивань за наявності фонового випромінювання // Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2002. – № 60. – C. 131–132.
  9. Гоц Н.Є. Підвищення точності вимірювання температури за випроміненням поверхні обертових об’єктів: Автореф. дис. канд. техн. наук:05.11.04 / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2003. – 20 с.