термоокиснювальна регенерація

Комплексний метод регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив

Розроблено поточну схему комплексного методу регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив (ВММО), який включає процес термоокиснювальної регенерації, вакуумну перегонку та доочищення регенерованої оливи карбамідом. Встановлено, що регенеровані оливи можуть використовуватись, як базові оливи, а побічні продукти процесу – відгін та залишок – можуть використовуватись для виробництва палива та бітуму, відповідно.

Термоокиснювальна регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив

Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад відпрацьованих мінеральних моторних олив М-10ДМ та NORMAL 15W40, а також фракцій, одержаних внаслідок їх термоокиснювальної регенерації. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та рентгенофлуоресцентного аналізу відпрацьованих олив та одержаних фракцій. Описано зміну складу і властивостей регенерованих олив внаслідок термоокиснювальної регенерації.